Boek diagnose levensklem – Meer uitgebreide informatie

Door Iwanjka Geerdink, de auteur.

De titel ‘Levensklem’ slaat op het gegeven dat ik me nooit heb kunnen herkennen in de diagnoses, ziekteleer en herstelaanpak zoals ik tegenkwam in de GGZ. Wel in de symptomen. Dat maakt het vaak verwarrend (‘Ja, maar de symptomen heb ik wel!’)

Vandaar dat ik een nieuwe term wilde bedenken voor de situatie waarin ik me voelde (bij reflectie op deze periode dat ik bij de GGZ liep, en onderzoek deed naar hoe de GGZ ontstaan is en werkt). Dat werd ‘Levensklem’: Levensbedreigend beklemd in het leven. Het goede van deze diagnose is dat het verder geen uitspraken doet over de redenen van de beknelling. Dat is het startpunt van een remedie-ontwerp traject.

Een positieve ontwikkeling is dat recentelijk Jim van Os, hoogleraar in een artikel in de Volkskrant benoemt heeft dat ‘diagnoses’ eigenlijk niet meer zijn dan ‘hypothesen’. Door het woord ‘hypothese’ te gaan hanteren in plaats van ‘diagnose’ ontstaat al een wereld van verschil. En geeft aan dat er in de GGZ langzaam een kanteling gaande is: Langzaam ontstaat er nu ruimte om de werkelijke oorzaak van de honderdduizenden mensen met psychische klachten te onderzoeken. In plaats van er een predicaat ‘Depressief’ of ‘ADHD’ of ‘Schizofreen’, etc. op te ‘plakken’. Dit is overigens voor mensen ‘met diagnoses’ vaak tevens benauwend nieuws: Hoe moet het nu met de (ziekte) uitkering, ‘wat is er dan wel aan de hand’, etc. Hopelijk vinden we als samenleving hier een mooie weg in. In het boek wordt nader ingegaan op voorgaande materie: Welke diagnosemethode wordt gebruikt, wat klopt er wel aan, wat niet, en wat is er dan mogelijk ‘wel’ aan de hand. En welke remedies zijn daarvoor te zinnig.

Waarom was een suïcidepoging het enige medicijn?
Die vraag ging door mijn hoofd toen ik in juli 2008 ‘wakker werd’ in de PAAZ, en het gevoel had weer te willen gaan leven. Waarom hadden al die sessies bij een psycholoog, psychiater, de pillen, etc. mij niet geholpen? Mijn streven is vervolgens geworden om te ontrafelen waarom de GGZ mij voor mij gevoel eerder deed vastlopen, dan hielp. Die ontrafeling kun je in het boek teruglezen. Een 2e streven is om bij te dragen aan een methodiek waarbij mensen niet eerst een suïcidepoging hoeven te doen om tot herstel te komen (er zijn vele verhalen die pas na een poging tot transitie komen). Ook de visie en handvatten tot de verder uitbouw van ie methode en invoering in de GGZ lees je in het boek meer over. Ik ben sterk van mening dat we met een andere aanpak -en te leren van de verhalen van mensen die middels een suicide zijn overleden- we het aantal suicides per jaar drastisch kunnen laten dalen…

Ik kwam in 2008 in een burnout terecht. Het pad leidde via de huisarts naar een Riagg doorverwijzing. Als snel volgde diagnoses als depressie, ‘As2 cluster B’ (persoonlijkheidsstoornis) en zelfs wellicht Asperger. Een en ander leidde voor mij tot een compleet uitzichtloze situatie: zijn werk als projectmanager in het bankwezen kon ik wel opgeven. Alsmede het kunnen betalen van de hypotheek. Dit blijkt een voorbeeld van een traject dat velen de afgelopen jaren overkomen is, en nog steeds overkomt. In andere woorden: Ik kreeg voor mijn gevoel ‘levenslang’ (refererend aan levenslange opsluiting) van de GGZ. Dit oordeel ‘levenslang’ c.q. een ‘levenslange’ diagnose (b)lijkt vaak onterecht en zeker niet zinvol.

Een herstel volgde, maar zoals ik nogal eens zegt ‘eerder ondanks, dan dankzij de GGZ’. Als afgestudeerd informaticus en procesanalist besloot hij het methodisch kader van de GGZ te gaan onderzoeken.

Dit boek is zinnig om te lezen voor iedereen die in aanraking komt of dreigt te komen met de GGZ. Of daarin werkzaam is, of daarin wil gaan werken. Ook voor beleidsmakers en politici bevat het aanbevelingen voor de omvorming van onze huidige GGZ. Of misschien nog belangrijker: Onze samenleving (‘sociaal – economisch DNA’). De auteur stelt dat het aantal suicides significant kan dalen, bij een andere aanpak.

Dit boek is niet bedoeld als aan aanklacht tegen de GGZ. En de GGZ bevat ook -naast heel veel welwillende mensen- ook goede elementen. Maar er is nog veel te verbeteren. (Momenteel zijn suicides doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren).

Het boek bevat een twintigtal concrete en uitgewerkte stellingen. Het boek kan zowel gebruikt worden als casus / lesmateriaal als ´hoop gever’ voor mensen die momenteel in de put zitten.

Over de prijs.
Ik heb het boek een aantal jaar gratis weggegeven, vanuit de redenatie dat ik het niet aan mezelf kon verkopen dat iemand die op de rand van een suicide staat niet direct het boek zou kunnen inzien. (Als iemand mij achteraf vraagt wat mij had kunnen behouden van een suicide, dan is mijn antwoord ‘Mogelijk het lezen van het boek zoals Diagnose Levensklem’). Echter, als ik  geld vraag voor het boek, dan heb ik middelen voor verdere promotie. En daar zijn uiteindelijk mogelijk dan weer per saldo meer mensen bij gebaat. Vandaar dat ik het eBoek nu -naast een vaste prijs van 7 euro- verkoop via een ‘vrije donatie, maar niet gratis’ model.

Link naar het aanvraagformulier voor het boek (eboek of fysiek).