Transhumance and Global Warming

In English
In Nederlands

3 degrees celsius in Holland. I brought Maireall to school, and wanted to do some barefoot running training after. In about a week I intend to do a barefoot marathon in France (Mont Ventoux) to raise money and attention for the orphans and possible solutions for them in Malawi.

After seeing the temperature on a sign along the road I thought ‘Well, not today! Far too cold for me!’.

And that made me wonder -again- on why I am at a geographical location where it is too cold to walk barefoot. And the cold hurts me, yes it really does.

“Transhumance: seasonal trekking of the livestock – Wikipedia EN” 

Already a long time I am wondering why people remain in the cold, often complaining, getting winter depressed, etc. Before my crash (2008) I sort of accepted that this was the way it was: you have to work locally, children are attached to a local school, limiting traveling to school hollidays. 1 or two times a short to the sun, if we are lucky we can affort it.

After my crash I decided to devote myself and years I had left on Earth to try to make this dream real. Why not?

And than, more and more people I meet having the same wish. The only thing that lacks is a fitting social architecture for this, and a sort of migration infrastructure. In which we can do our work, create food, meet nice people (family/friends) and arrange education for our children.

And… maybe another important aspect… In the North in winter people use a tremendous amount of fossil energy to heat that houses. Causing pollution, health problems and as it seems a global warming issue. An issue which is so big, that if we continue like this our children might encounter a dying earth, and dying and suffering people (hunger, weather catastrophes, breaking dykes (Netherlands), etc.)… So?

More you can read in the book Flowtowns.

 3 graden Celsius in Holland. Ik bracht Maireall naar school, en wilde wat blote voeten looptraining erna te doen. Met ongeveer een week ben ik van plan om een ​​marathon op blote voeten doen in Frankrijk (Mont Ventoux) om geld en in te zamelen voor de weeskinderen en mogelijke oplossingen voor hen in Malawi.

Na het zien van de temperatuur op een bord langs de weg dacht ik: ‘Nou, niet vandaag! Veel te koud voor mij!’.En dat maakte me dat ik me wederom afvroeg waarom ik op een geografische locatie waar het te koud om te lopen op blote voeten. En de kou doet me pijn, ja, het echt.

“Transhumance: de seizoenstrek van het vee (en diens herders?;-)) – Wikipedia NL

Al een lange tijd vraag ik me af waarom mensen in de kou blijven, vaak klagend, het krijgen van de winter depressief, enz. Voor mijn crash (2008) heb soort van aangenomen dat dit de manier waarop het was: je moet lokaal werken, kinderen zijn ‘bevestigd’ aan een lokale school, reizen is beperken tot schoolvakanties. 1 of twee keer naar de zon, als we het geluk hebben dat we het ons kunnen veroorloven.

Na mijn crash heb ik besloten om de jaren die ik nog heb op  aarde om te proberen om deze droom waar te maken. Waarom niet?

En dan, meer en meer mensen die ik ontmoet met dezelfde wens. Het enige dat ontbreekt is een passend sociaal architectuur voor dit, en een soort migratie infrastructuur. Waarin we ons werk doen, maken voedsel, ontmoet leuke mensen (familie / vrienden) en regelen onderwijs voor onze kinderen.

En … misschien een ander belangrijk aspect … In het noorden in de winter mensen gebruiken een enorme hoeveelheid fossiele energie naar warmte die huizen. Deze veroorzaken vervuiling, gezondheidsproblemen en als het naar het lijkt een opwarming van de aarde. Een kwestie die zo groot is, dat als we zo doorgaan onze kinderen zullen leven op een stervende aarde, en stervende en lijdende mensen (honger, het weer-rampen, het breken van dijken (Nederland), etc.) .. . Dus?

Meer kunt u lezen in het boek Flowtowns.

“Are you ready Are you ready
Are you ready Are you ready
Are you ready for the time of your life”

[House Martins, Caravane of Love]

niels-holgersson

[Nils Holgersson, traveling South]

Your fellow readers reside(d) at:
Map

#Readers:
Free Global Counter