Words

Words make our universe. New words open the gate to a new universe. So I gave my self permission to create new words for concepts which had no word for it before. Some words already are making their way to the world, others are innovative fresh, and might never become ‘popular. In addition: We often look for the meaning of a combination of words, but forget to look to the essence a word carries in itself… and many words have been taken far from there original meaning or even started to mean the opposite, it feels important to purify this.

You will find both Dutch words and English words, in an arbitrary order.

“Using words you’ll find astrange” [Pink Floyd, on the turning away]


In English – Words I got inspired

Sometimes I could not find a word for a concept which I found important, I decided to create words my self for it. Time will tell if these words will find their way into the world. Or transform in other words by others. Or vanish.


Avamarriage

“Marrying the Avalon way”

Description follows.


Core gift

Somebodies niche, joy and fulfillment and value for earth and all of its inhabitant and species.

This concept relates to the concept of ones vocale, and true voice. Think about Akasha field theory as well.

I like the idea that we all fit in this world with our gifts and wishes like one big puzzle. But, nowadays school and economy system are not aligned with this (these are mainly focused on money making primary, and some dark religious belief systems).

But we can change that.

This has been a design aspect of the flowconomy.

Also see: http://www.animas.org/


In English – View and associations on common words


Gold

“We are digging for gold…” We are digging for gold, the material variant. But, in songs and stories we talk about a ‘heart of gold’. Meaning ‘goodness’. Alchemist are looking for the formula to turn lead into gold. In the New Era, I think and hop we will leave the material gold, and start digging for goodness. And see, learn, experience that by doing good, almost immediately a little bit of heaven manifests in one’s life. Instant Karma.

“Turn your lead into gold” [Pink Floyd]

I made a connection between both ‘suffering’ (In Dutch language ‘lijden’ and ‘leiden’ sounds the same, the first means ‘suffering’ the second ‘leading’. I think both is true: We all have our experiences in life that bring suffering. We all have the opportunity to turn this suffering into something good for others and the world. If we take leadership.

Imagine no heaven [Imagine, John Lennon]
Or should we see: Imagine heaven on earth?

“A miner for a heart of gold…” [Neil Young]

So, imagine, from now on maybe more and more people start to try to earn ‘goodness points’ instead of ‘money’. And imagine children are taught at schools about what the word ‘goodness’ might be about (more than we do now, and more focussed on the word and how to live it).

Or even imagine that our money system gets atuned with this… That we can earn money via doing good? The Ziny Currency concept has been designed on this inspiration.

God

In some belief systems there maybe no word used to express a concept of something like god. I like that. A sufi saying: “Don’t try to understand god”, instead use music to learn about it. For me something like an all connecting ‘tone’ does exist. And I like the idea of ‘a global conscious’. For me more important than what someone’s believes, is how this persons expresses their belief in actions. God sounds not by incidence -for me- like ‘good’. Just live a good life. And really reflect on principles of goodness in your own daily life, to measure your deeds.

Good

In 2008 I realized I did not know a practical brief description of goodness. So I tried to construct one. You’ll find my collection of words on it here. But there are far more ways to define the essence of goodness, without the need for conflict.

Love

Feels like the primary thing we should focus for. God is about love. We are about love. Love is for mee free energy creation. If we communicate in a good way love will arise. That is where the book novAMORe is about (see my books page). How to live love is a thing what puzzled me… Love for me has to do about how you live. An alias for the novAMORe book is Living Love Manifest.

Future lovers will rise up, as soon as we find the path via self love, self wholy ness (recovery of our wounded parts), and new love, intimacy and relationship models. In which safety, respect for existing relations, trust and respect for the potential unborn child are essences. That is what I believe.

In Dutch


Geld

Geld wordt in de meer activistische of spirituele kringen nogal eens afgedaan als iets slechts. Ik ben het daar niet mee eens. De reden is dat geld de samenleving ook heel veel goeds gebracht heeft. Ik heb 10 jaar in het bankwezen c.q. financieel domein gewerkt. En als kind heb ik 1 jaar doorgebracht op een goudmijn in Afrika. Allemaal niet toevallig denk ik. Het heeft gemaakt dat ik heel veel nagedacht heb over geld. En er studie naar gedaan heb. En naar allerhande varianten van waardesystemen.
Waar het voor mij op neerkomt is dat het huidige geldsysteem een doodlopende weg is: Er moet steeds meer geld gemaakt worden om de rente op de groeiende schuldenberg te compenseren. Ik denk/vrees dat een volgende mondiale financiele crisis nodig is om dit te zien. De crisis van 2007/2008 heeft mensen zoals mij dermate geraakt dat ik mij ben gaan bezinnen. En die ciris gaat, als die komt, heel pijnlijk zijn voor heel veel mensen. De andere kant van het verhaal: Nu lijden er wellicht wel meer mensen onder dit geldsysteem omdat het mensen zowel in ‘ontwikkelingslanden’ als in het Westen tot een soort ‘slaven’ maakt.
Als we geld als een soort alchemist gaan decomponeren in zijn essenties, dan zien we bijvoorbeeld de volgende positieve elementen: We kunnen waarde transformatie aanwenden door tijd en ruimte: We kunnen geld een tijdje bewaren. En we kunnen geld in Nederland vergaren, en er bijvoorbeeld in Afrika een ziekenhuis mee laten maken. Hoe mooi is dat? Geld fungeert als een waarderinguiting: Er wordt concreet kenbaar gemaakt dat je iets gedaan hebt voor een ander, of de samenleving. Geld dient als een coordinatiemechanisme: Door bijvoorbeeld belastingheffing, en aanwending denken we na over wat ons gezamenlijk plan is. En wordt dat ge-orchestreerd. Het is een asfstemmiddel: Als ik het geld in jouw zak wil hebben, dan vraag ik jou: Wat kan ik voor jou doen, zodat je mij geld geeft? En last but not least is geld een balanceermiddel: Idealiter werkt het zo dat als iemand veel geld heeft, dat dat een blijk is dat deze persoon heel veel voor de maatschappij gedaan heeft (de huidige praktijk is anders, I know). En dus als iemand meer geld heeft, dan kan dat een teken voor een ander zijn om wat meer te werken, omdat de ander al meer gedaan heeft.
Dan… de negatieve kanten van het huidige geld. In het huidige geldsysteem is rente en schuld geslopen. Het is niet zonder reden dat de grote wereldreligies als Islam en Christendom (usury) dat verbieden of in ieder geval zeer kritisch beschouwen. Alleen is het jammer dat in die geschriften de reden hiervan niet genoemd wordt. Een mooie kans voor de hedendaagse visionairs en schrijvers denk ik;-) Zoals hierboven genoemd: De schuldhoeveelhed groeit exponentieel. Dat kan alleen maar eindigen in een financiele crisis, waarvan de common sense lijkt te zijn dat die diep en intens gaat zijn. (even disruptief als een oorlog of natuurramp). Persoonlijk is een redenatie gekoppeld aan de zinvolle principes van goedheid die ik vergaart heb al genoeg om schuld te verwerpen. Het is strijdig met het lemma ‘Leef en werk in Ongedwongen Ijver’. Schuld brengt mensen in een enorme drukpositie (tenzij het een intentie tot betaling betreft). Punt. Hierbij komt dat de mensheid steeds meer uren moet maken om al die rente bij elkaar te ‘verdienen’. En steeds meer non sense producten en diensten gaat bedenken en aan elkaar probeert te verkopen. Mijn hypothese is dat de ecologische footprint hiervan ‘ongekend’ is, en misschien wel 40% van alle productie en hulpbronnen van de aarde omvat. En vervolgens worden ook meer en meer mensne ziek, omdat hun bezieling voelt dat het onzinnig werk is. Voor wie en wat werk ik eigenlijk? En de ouders hebben geen tijd voor hun kinderen, die worden ook ziek. Etcetera.
Naast schuld (en rente) wil ik nog twee aspecten noemen. Speculatie en Geldcreatiewinst. Speculatie zien we momenteel hoogij vieren bij -mooi ontworpen- cryptocurrency systemen. Het gros van de transacties zijn bedoeld om geldelijk gewin te halen, zonder daar arbeid tegenover te stellen. Destructief voor een currency systeem denk ik, en voor de maatschappij. Speculeren doen je maar in een casino, en wat mij betreft gaan alle casino’s dicht. Welk nut dient het? Dan geldcreatiewinst. Dat is de winst die degene die geld maakt -geld dient ergens te ontstaan- opstrijkt. Ik heb me altijd afgevraagd waar die miljarden euro’s winst van een bank vandaan komen. En hoe het kan dat consultants (veel) standaard 80 a 150 euro per uur kregen (ik ook). De reden: De bank maakt het geld. En steekt een flinke marge van de creatiewinst in zijn zak (en dat is bij wet geregeld, het is legaal). In de woorden van Joris Luijendijk of het ook voldoet aan een goede moraal… Nou, nee. Maar iedereen doet het, dus… Het is dus belangrijk bij het ontwerpen van nieuwe geld (of waarde) -systemen dat de geldcreatiewinst gelijkelijk verdeeld wordt over de deelnemers van dat systeem. Of nog beter: Bij degene die er arbeid voor verricht. De Ziny is als zodanig ontworpen. Stichting Onsgeld ijvert hier al jaren voor, om de ogen van politici en beleidsmakers op dit vlak te openen. Dit is vrees ik deels aan dovemansoren gericht, want wat kan een bank in vredesnaam doen? Het bedrijfsmodel is inmiddels nagenoeg compleet op ‘schuldverlening’ gericht, en daar haalt het ook zijn inkomsten uit. Indien deze functie niet meer door een bank mag worden uitgeoefend gaat die direct failliet. En het voelt niet terecht hierom boos te worden op banken, we hebben als samenleving deze zo gevormd. En bijna iedereen doet er -zij het in het klein- een stukje aan mee, met een belegginkje hier (aandelen), een pensioenfonds, het zoeken naar de rekening met de hoogste rente.
Hoe nu verder? Wel, ik denk dat het huidige geldsysteem vanzelf implodeert. Een beheerste omvorming is denk ik de mooiste weg. Maar dat vraagt bewustzijn en een open kaart bij beleidsmakers. Het probleem daar weer mee is dat als die open kaart gespeeld is, direct de aandelenbeurzen imploderen, met een enorme crisis tot gevolg. Juist wat we wilden voorkomen. Ergo, beleidsmakers en politici zitten in een lastig pakket…
Moet ik nu bang zijn dat mijn pensioen verdampt? Nee, want als die verdampt dan gaan we hopelijk zorgen voor een goede oude dag. Met bijvoorbeeld een maatschappelijk workflow systeem. [een systeem waarmee werk mooi georganiseerd kan worden] En dan gaat hopelijk het gros van jouw geld niet op aan huur of hypotheek (welke grotendeels gebaseerd zijn op rente en schuld). Zoiets.
Een laatste woord hierover: Ik noem de negatieve aspecten van ons geldsysteem ook wel eens ‘geldvirussen’ of ‘geldparasieten’. Of zelf een ‘tumor’. Omdat de effecten op het lichaam waar het op teert vergelijkbaar zijn. Geld is een bloed van de samenleving. Indien dat geinfecteerd is (en dat is het), dan werkt dat door op alle facetten die het voedt: De zorg, scholen, universiteiten, ggz,industrie, huisvesting, etc. Alles perverteert. Om die reden zou een gezond geldsystee prioiriteit nummer 1 (of 2, naast het klimaat) dienen te zijn. Door de complixiteit van het systeem, en de verhalen dat de ‘crisis voobij is’ (en dus geringe zichtbaarheid van de geldvirussen) is hier relatief weinig aandacht voor. Hopelijk verandert dit.

Glenen [NL] / Dift [EN]- Deels gift, deels lening. Partly debt, partly gift. Receiver has the intention to make a likewise donation to the giver, but without guilty feelings by neither giver or receiver. And without interest (‘rente’ in Dutch).


Inzichtgevende volksraadpleging – In Nederland (en de rest van de wereld) is er nogal wat commotie over het referendum. Wordt er een referendum gehouden, en handelt het politiek bestuur anders dan de uitkomst, dan is het volk boos. Maar het was toch een informerend referendum? (niet bindend). Veel mensen zien of ervaren het verschil niet. Een democratisch systeem waarbij je complexe inhoudelijke onderwerpen oplost met een ‘minderheid van stemmen’ systeem is een uitermate dom systeem. Dat zeiden de griekse wijsgeren zelf ook al. Nog geen 0,01% van de mensen snapt hoe het banksysteem werkt, hoeveel mensen weten bijvoorbeeld wat derivaten zijn? Hetzelfde met bijvoorbeeld het Oekraïne vraagstuk. Het wordt helemaal gevaarlijk als het instrument op basis van perverse gronden ingezet wordt. Inclusief een media propaganda. Hele landen zijn zo ontworteld. En denk ook aan hoe Hitler en de zijnen hun werk deden.

Goed, wat vind ik dan wel? Ik denk dat het belangrijk is dat de naam van instrument alleen een peiling is van wat er leeft bij de mens. Doe je een peiling op nationale schaal, dan gaat men als snel weer vinden dat de uitkomst ‘opgevolgd’ dient te worden. De vraagstelling is doorgaans ook iets waar ik niets mee kan. Net zo als nagenoeg alle vragen in een kieswijzer. Ongenuanceerd, dom.

Waar ik in geloof is een een directere vorm van democratie. Maar anders dan de gangbare invulling hiervan: Ik ben er vooral voor om ingewikkelde kwesties over te laten aan mensen die er verstand van hebben. Daar wil ik voor de betreffende kwestie dan mijn stem aan geven, cq vertegenwoordiging. Maar ik wil alleen mensen ‘kiezen’ die ik KEN EN VERTROUW. Indien een kwestie heel lokaal is, dan kan dat met een kleine groep. Zijn het minder lokale onderwerpen die meer mensen raken, dan is het logisch dat gekozen vertegenwoordigers uit hun midden weer een vertegenwoordiger kiezen, etc. De harmonicratie in het Novaglobe systeem beschrijft e.e.a. verder. Het betekent iig. een einde van de partij politiek gedurende de 21e eeuw. Hoog tijd voor politieke innovatie. Maar met behoudt van het goede.


Puberteit

Naar aanleiding van dit artikel in het bredere nieuws:

https://nos.nl/artikel/2239664-onderste-steen-boven-om-zelfmoord-piek-onder-jongeren-te-verklaren.html

[3 juli 2018]

Quote uit het artikel: “De puberteit is een tijd waarin je ook heel ongelukkig kan zijn, en dat is heel gewoon.
Jan Mokkenstorm”… Iwanjka: Wel, ik ben het hier niet 123 mee eens…. Ik denk dat puberteit iets te maken heeft met dat een terechte observatie, aangaande de omgeving/wereld het systeem van het kind binnendringt, en dat dat niet spoort met wat ouders etc. het kind voorhouden, en dat er niet een bewustzijn is om eea een plek te geven… #kortsluiting

Aanvulling Gio Vogelaar (mede deelgenotenkamp drager GGZ2.0Netwerk)Voor mij is wat wij puberteit noemen zeker geen “ont-wikkelingsfase. Zoals ik en vele anderen het hebben ervaren, is dat het laatste verzet tegen de hypocrisie van de “volwassen wereld”, die van kinderen dingen verwachten die ze zelf absoluut niet naleven. Het laatste stuk verzet voor ik me ook liet inpakken door het systeem en me aanpaste. Kinderen die een zogenaamde rustige puberteit hebben of hadden, zijn in mijn ogen al bijna helemaal ingepakt door het systeem. 🙂


Werk – Een triviaal woord zo lijkt het. Maar wat is ‘werk’ eigenlijk? Wat is het voor jou? Wat is het voor de ander? ‘Ik ga even in de tuin werken hoor’… voor wie doe je dat? Dient een activiteit voor een ‘ander’ uitgevoerd te worden om het werk te laten zijn? Dient het geen hobby te zijn? Dient een activiteit euro’s op te leveren om als werk te kwalificeren?

De reden dat ik de definitie van dit woord belangrijk vindt, is omdat een economie draait op werk. Ander gezegd: Je kunt niet bezig zijn met een economie hervormen als je geen heldere definitie van werk voert.

De Wikipedia zegt over werk: “…is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn.”

Een andere reden waarom ik nogal eens nadenk over dit woord is omdat een gedicht waarin mijn naam voorkomt (en dat zijn er niet veel, dus of het toeval is…) nadrukkelijk over werk gaat.

De schalmei

Zeven zonen had moeder:
Allen heetten Peter,
Behalve Wanjka die Iwan heette.

Allen konden werken:
Eén was geitenhoeder,
Eén vlocht sandalen,
Eén zelfs bouwde kerken;
Maar Iwan die Wanjka heette
Wilde niet werken.

Op een steen in de zon gezeten
Bespeelde hij zijn schalmei.
‘O, mijn lieve,
Mijn lustige,
Laat mij spelen
In de schaduw van mijn
Korte rustige vallei
Laat andren werken,
Sandalen maken of kerken.
Wanjka heeft genoeg aan zijn schalmei.’

J. Slauerhoff

Zou ik dan niet willen werken? Ben ik ‘lui’? Ik duidt een en ander vooral als dat ik een anders dan gemiddelde visie op werk heb. Ja ik kan werken. Maar wat is zinnig werk? In de Wikipedia wordt bij ‘werk’ gesproken over ‘werk onder dwang’ dat dat slavernij heet. Wat ik me in 2018 nadrukkelijker ben gaan afvragen is welk gedeelte van het ‘regulier werk’ zinnig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stelling dat een substantieel gedeelte van een ‘prijs’ bestaat uit rente die ergens in de achterliggende keten betaald wordt over een schuld. Stel dat dit 50% is. Dat is dan een vorm van ‘onverdiend’ inkomen voor iemand. Die stelt er geen arbeid tegenover. En dan zou ik daar wel voor moeten werken? Om vervolgens een huur of hypotheek te kunnen betalen, of andere producten die ook voor een groot gedeelte zo duur zijn geworden wegens een rentecomponent? Dit voelt niet rechtvaardig.

Een vorm van voor mij rechtvaardig werk: werk  voor een basiseconomie, waarbij deelnemers elk gelijkelijk bijdragen in arbeid (uren). De huidige economie (die ik dus iconomy ben gaan noemen) is op dit aspect door de eeuwen heen stevig scheef gegroeid. In die zin zou het goed zijn als er een volgende schuldcrisis ontstaat, die hopelijk alle geldsoorten die ooit gecreëerd zijn op schuld, en dus mede debet zijn aan onzinnige werkcreatie, naar de filistijnen laat gaan… Zodat we een zinnigere en eerlijkere economie kunnen opbouwen. Waarbij er minder ‘gewerkt’ hoeft te worden, en meer ruimte is voor elkaar zorgen, zelfontplooiing, etc. Misschien wel zo dat ‘iedereen’ op zijn schalmei kan spelen. En kan werken. Van allebei wat.

Daar geloof ik in.